Forside
Skønlitteratur
Kultur og debat
Bøger på vej
Forfatterne
Presse
Om forlaget
Kontakt

 


Tiderne Skifter
Læderstræde 5, 1. sal
1201 København K

pr@tiderneskifter.dk

CVR-nummer: 58 20 01 15
P-nummer: 1021399368
Betalingen er autoriseret med FRIbetalings certificerede betalingsgateway
Kultur og debat

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [Æ] [Ø] [Å] [Alle]

Peter Kemp m.fl.
Klimabevidsthedens barrierer
Pris: 185 kr.

Hvordan kan man overbevise den danske befolkning - og en stadig voksende del af verdens befolkning, der oplever klimaforandringerne som en trussel mod levevilkårene – om at mennesket, også den enkelte, kan gøre noget for at mindske denne trussel. Hvordan kan man omsætte, hvad man kan kalde "klimabevidsthed" til aktiv handling?

Denne bog viser, at vi ikke kan nøjes med at formidle viden om klimaets "sande tilstand". Ikke nøjes med at fortælle hvordan vores samfund kan tage højde for og tilpasse sig de klimaforandringer, der måtte komme. Først og fremmest må man finde den enkelte der, hvor han eller hun er – og begynde der.

Hvad er det der gør det vanskeligt for hvert enkelt individ, familie eller virksomhed at omsætte bevidstheden om, at der må gøres noget til handling? Problemet er i dag ikke, at bevidstheden om miljøproblemerne - og især den globale opvarmnings farer - mangler. Problemet er ikke miljøbevidstheden. Problemet er, at den miljøbevidsthed vi har, udmønter vi ikke i handlinger. Og de miljøskadelige handlinger, vi ikke vil gøre - dem gør vi.

Vores største problem i dag er ikke en manglende bevidsthed omkring faren ved den globale opvarmning. Problemet er snarere, at vi som individer har så umådelig svært ved at se, hvordan vi skal omsætte denne viden til handling. Paulus’ berømte sentens: ”det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg” er blevet sand på et plan, vi ikke hidtil har kunnet forestillet os.

 

Peter Kemps og Lisbeth Witthøfft Nielsens bog handler om denne nye magtesløshed og viser, hvad vi hver især kan gøre ved den. Bogen koncentrerer sig om to typer af barrierer: de erkendelsesmæssige barrierer (vi kan hverken se eller mærke den globale opvarmning; vi må stole på forskerne) og de ideologiske eller psykiske barrierer, som blokerer vores handlinger og optræder under tre former: Skæbnetroen der er et negativt menneskesyn udtrykt i en mistillid til politiske beslutninger og styringsinstrumenter; ubetydelighedskomplekset, som udtrykker usikkerhed om egen indsats – og ikke mindst kortsynetheden, som er udtryk for en fortrængning af fremtidens trusler.

 

Hør interview med Peter Kemp på P1 morgen (24.11.10) her

Og på P1 Mennesker og tro (07.03.10) her

Pressen skrev:

"Bogen Klimabevidsthedens Barrierer handler tilsvarende om den magtesløshed, vi føler ved at stå over for så stort et problem, som klimatruslen er. Og den giver råd til, hvordan vi kan erkende og komme over de erkendelsesmæssige barrierer (vi kan hverken se eller mærke den globale opvarmning; vi må stole på forskerne) og de ideologiske eller psykiske barrierer, som blokerer vores handlinger. Superspændende og tankevækkende læsning!" - ELLE

"En forholdsvis kortfattet filosofisk udredning af den nye tids magtesløshed, hvor det enkelte individ har vanskeligt ved at omsætte viden og bevidshed om miljøet til aktiv handling." - Bibliotekernes Lektørudtalelse

 

"Bogen munder ud i en række appeller, som jeg varmt kan anbefale. Udgangsbønnen er direkte smuk: Vi skal se klimaproblemernes alvor i øjnene uden at forfalde til undergangsstemning, og vi skal søge at finde verdensborgeren i os selv og den anden – leve vores liv hver sit sted, men forenet i en nødvendig omsorg for den hele verden, der er det fælles grundlag for vores liv." - InformationUdgivelsesår: 2009 - ISBN: 9788779733985 - 112 sider - Omslag Mikkel Henssel

Læs mere om Peter Kemp
Tilbage til forrige side
Læg i indkøbskurv

Til toptil forsidenTil forrige side