Forside
Skønlitteratur
Kultur og debat
Bøger på vej
Forfatterne
Presse
Om forlaget
Kontakt

 


Tiderne Skifter
Læderstræde 5, 1. sal
1201 København K

pr@tiderneskifter.dk

CVR-nummer: 58 20 01 15
P-nummer: 1021399368
Betalingen er autoriseret med FRIbetalings certificerede betalingsgateway
Kultur og debat

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [Æ] [Ø] [Å] [Alle]

Aydin Soei
Vrede unge mænd - Optøjer og kampen om anerkendelse i et nyt Danmark
Pris: 249 kr.

“Mange har en følelse af at være andenrangsborgere. Og det at folk inderst inde godt ved, at de ikke er accepterede i Danmark, gør jo ondt.”
– Omar, ung beboer i Blågårdskvarteret

Nørrebro, februar 2008. Gaderne står i brand. Politiet angribes med brosten og molotovcocktails i kvarteret omkring Blågårds Plads. Unge tænder ild til biler og containere. I løbet af en uge breder optøjerne sig til store dele af landets udsatte boligområder.

Urolighederne bliver i medierne udråbt til “Danmarkshistoriens værste indvandreroptøjer”, og begivenhederne sammenlignes med tidligere optøjer i de franske forstæder. Men hvad var det i virkeligheden, der udløste uroen og gjorde en lokal konflikt på Nørrebro til et landsdækkende fænomen?

Vrede unge mænd bygger på interviews og samtaler igennem en lang periode med omkring 20 af de unge selv, både dem som afstod fra at deltage i optøjerne, og dem som var på gaden, samt med skolelærere, socialarbejdere, betjente, og pædagoger. Bogen arbejder – i journalistisk form – med sociologisk teori om “vrede unge mænd” i et forsøg på at trænge om bag mediernes dækning af “ghettoen” og dens unge beboere.

Hvad er baggrunden for, at oplevelsen af modborgerskab i årene efter 2000 er vokset, samtidig med at et stort antal unge mænd i dag systematisk digter sig til en anden bopæl end deres egen? Aydin Soei argumenterer for, at uddannelse og en større demokratisk deltagelse skaber grundlag for en følelse af medborgerskab og social tillid på tværs af etniske skel.

I bogen analyserer forfatteren bl.a. 1) årsagerne til at etniske minoriteter i stort omfang afslutter folkeskolen uden funktionelle læsefærdigheder, 2) det demokratiske underskud på stemmer fra etniske minoriteter i mediedækningen, 3) diskrimination i nattelivet og på arbejdsmarkedet, samt 4) hvilken indvirkning kulturkampens store fokus på islam, ”ghettoer” og etniske minoriteter har haft på de unge mænd, der har gennemlevet deres teenageår i det sidste tiårs politiske klima i Danmark.

Bogen afdækker desuden, hvorfor oplevelse af modborgerskab i nullerne i stadig højere grad er gået på tværs af sociale skel, når det handler om unge etniske minoritetsmænd, der er født og opvokset i Danmark.

Læs uddrag fra bogen

Pressen skrev:

"Soeis bog giver et velreflekteret indblik i en undergrundskultur, der ikke adskiller sig afgørende fra tilsvarende fænomener i byer som Paris og Los Angeles. Kønnet spiller en lige så stor rolle som kulturen. (...) Med sin bog ' Vrede unge mænd' formår Aydin Soei (...) at diskutere drengenes attituder og selviscenesatte fremtoning. Intet tyder på, at de sociale problemer med unge mænd, der har svært ved at fungere i et østrogenparfumeret samfund, er større blandt indvandrere end blandt alle blege drenge. Tværtimod." - Politiken 

”Sagt uden forbehold: Det er en værdifuld bog, som bør få mange læsere. (…) Det er en stor bog som man ikke får det fulde indtryk af via en anmeldelse. Den handler både om demokrati og skolepolitik og den skæve adgang til medierne. Og den handler om franske tilstande i Danmark. Var den skrevet nu og her, ville den også handle om risikoen for engelske tilstande i Danmark.”
- Knud Vilby, Tidsskriftet Social Kritik

"Aydin Soei bringer så mange eksempler på, at den ligeværdige dialog, det at blive hørt og taget alvorligt, har ført til dæmpning af konflikter og til fremadrettede løsninger, at enhver, der beskæftiger sig med de vrede unge mænd, må læse bogen og blive klogere. Dels har samfundet brug for deres energi og kunnen, dels har vi ikke råd til at skabe et nyt proletariat blot for at sælge flere aviser og tv-reklamer, for at få forbedret nogle Gallup-tal eller for at køre videre i undervisning og uddannelse ad nedtrampede stier. Tillid er en god ting, og Aydin Soei viser, at kontrol og magtudøvelse bestemt ikke er bedre." - Folkeskolen

"En udførlig sociologisk afdækning af forholdene i udsatte boligområder. (...) Den udgør et aktuelt og vigtigt bidrag til debatten om fremtidens Danmark, hvor alle har mulighed for anerkendelse." - Lektørudtalelse

"Bogen er en grundig – der er 396 noter! – og gennemarbejdet beskrivelse af de problematikker, der er opstået i landets udsatte boligområder, og alene det store vægtige afsnit om folkeskolen vil for mig at se være en stærk begrundelse for at anskaffe bogen til lærerbiblioteket." - EMU, Skolebiblioteket

"Bogens styrke er, at den både beskæftiger sig med sociologisk teori og samtidig fortæller den elementært spændende og vedkommende historie om nogle unge mænds liv og oplevelser. Selvom jeg ved en del om emnet, blev jeg overrasket, beriget og ikke så lidt klogere på denne komplekse og vigtige samfundsmæssige problemstilling." - Ulla Andersen, Ungdomsringen

''..Vrede Unge Mænd er nødvendig læsning for socialarbejdere, journalister, politikere, politifolk og andre myndighedspersoner. Og alle, der prøver at forstå, hvad der egentlig ligger i begreber som integration, ghettoisering, kulturelle eliter og moderne klassedeling, bør læse denne bog. Også den indvandrerfjendske højrefløj kan få noget ud af bogen, da fremstillingen i detaljer og meget nøgternt gør rede for nogle af de sociale, kulturelle og politiske konsekvenser af den politik, som har præget Danmark de seneste 15-20 år.'' - Modkraft.dk

"En rigtig god bog. Soei er præcis i sine iagttagelser, klar i sine argumenter, godt funderet i de velvalgte teorier og, hvad der er mindst lige så vigtigt: han har en holdning.(...) Kampen for anerkendelse vindes ikke med brosten, men med dialog og oplysning. Helteskikkelsen hentes ikke i socialromantikken; det er ikke den vrede outsider, men den engagerede kommunikator, der er Soeis forbillede."
- Lektor Hans Elbeshausen og socialkonsulent Ahmet Demir i dknyt.dk

"Skal læses. Den vil gøre én klogere og mere indsigtsfuld i de kræfter, der hele tiden ulmer i den del af befolkningen, som flertallet af danskerne ikke har noget særligt godt kendskab til. Derfor skal den anbefales alle inden for den sociale sektor, ordensmagten og ikke mindst politikerne og pressen. Bogen er på alle måder et kvalificeret indspark i udlændingedebatten. Bogen har ikke kun holdninger. Den bidrager i allerhøjeste grad til konkret indsigt og brugbar viden. Dertil skal lægges, at det hører til sjældenhederne, at de "andres stemmer" overhovedet kommer til orde i debatten. Det sker faktisk her, og det på en yderst kvalificeret måde."
- Preben Etwil, Tidsskriftet Social Politik

Interviews med Aydin Soei:
Weekendavisen, Kristeligt Dagblad, Ugebrevet A4, P1 Morgen, Mennesker og Medier, Klubværelset, Deadline, Modkraft, Folkeskolen, Dansk Politi, TV2/Lorry her og her og Information.

Læs Aydins Soeis kronikker her:

- 'Frygtens kædereaktion', Information, 28.02.2015

- 'I 2011 mødte jeg gerningsmanden i Mjølnerparken', Politiken, 18.02.2015
- 'Det brune spor', Politiken, 24.08.2011

- 'Når pistoler bliver til normalitet', Politiken, 20.09.2008

- 'Overhørte råb om hjælp', Politiken, 27.08.2008Udgivelsesår: 2011 - ISBN: 9788779734777 - 320 sider - 299 kr. - Omslag Michala C. Bendixen

Læs mere om Aydin Soei
Tilbage til forrige side
Læg i indkøbskurv

Til toptil forsidenTil forrige side