Forside
Skønlitteratur
Kultur og debat
Bøger på vej
Forfatterne
Presse
Om forlaget
Kontakt

 


Tiderne Skifter
Læderstræde 5, 1. sal
1201 København K

pr@tiderneskifter.dk

CVR-nummer: 58 20 01 15
P-nummer: 1021399368
Betalingen er autoriseret med FRIbetalings certificerede betalingsgateway
Kultur og debat

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [Æ] [Ø] [Å] [Alle]

Christen Sørensen
Finanskrisen - kleptokratiets konsekvenser
Pris: 250 kr.

Hvorfor har finanskrisen har fået så alvorlige følger for Danmark? Og hvorfor vil der gå lang tid, før disse virkninger er overvundet? Det dokumenteres og forklares i denne bog.

Epicentret for finanskrisen lå i USA. Christen Sørensen redegør i bogens første kapitel for de grundlægende årsager til, at finanskrisen udsprang herfra. Men når finanskrisen har fået og fortsat vil få meget negative konsekvenser for udviklingen i Danmark, skyldes det ikke blot den udefra kommende finanskrise. Dansk økonomi var i årene forud for finanskrisens udbrud ved Lehman Brothers’ konkurs blevet alvorligt svækket. Det handler bogens kapitel 2 om.

Der blev især i årene 2006 og 2007 ført en historisk uansvarlig, ekspansiv finanspolitik, hvor der blev hældt benzin på en i forvejen overophedet dansk økonomi, så den daværende låne- og forbrugsfest blev yderligere accelereret.


Overophedningen var bl.a. en følge af, at Nationalbanken havde tilladt pengeinstitutterne at finansiere et uholdbart bygge- og boligboom ved en omfattende låntagning på de internationale kapitalmarkeder. Og først da det var for sent, sagde de daværende vismænd fra over for en uholdbar økonomisk politik.
Den tilsyneladende gunstige udvikling i dansk økonomi forledte mange pengeinstitutter til at finansiere bygge- og boligboblen. Da boblen bristede, måtte flere af disse pengeinstitutter opgive at fortsætte. Der var således et omfattende medansvar blandt centrale aktører for, at finanskrisen har fået et så stort gennemslag i Danmark.
I bogens afsluttende, tredje kapitel redegøres for de forslag, som forfatteren anser som nødvendige for, at fremtidige finanskriser kan inddæmmes eller muligvis forhindres.

 

Christen Sørensen er professor (emeritus) i økonomi. Han har bestridt en række tillidsposter som: overvismand, formand for Det rådgivende udvalg vedr. Grønlands økonomi, formand for AE-rådet, formand for Fondsbørsen, formand for Juristernes & Økonomernes Pensionskasse mv.

 

Pressen skrev:

 

"Pointgivende er det også, at Christen Sørensen er den første - blandt sine mange bange universitetskolleger - der i bogform giver sit bud på finanskrisens opståen og konsekvenser [...] Så hvis man sidder og venter på den længe ventede rapport fra regeringens Udvalg om finanskrisens årsager, kan man passende gå i krig med Christen Sørensen."

- Fem hjerter, Poul Aarøe Pedersen, Politiken

 

"Christen Sørensens bog er en indsigtsfuld beskrivelse af finanskrisen og dens årsager, og hans argumenter og forslag fortjener at få en afgørende plads i den debat om krisens årsager og konsekvenser, som forhåbentlig kommer, når udvalget om finanskrisens årsager offentliggør sin rapport."

- Jørgen Rosted, Weekendavisen

 

"... Christen Sørensen har skrevet en indsigtsfuld og i den bedste betydning af ordet provokerende bog om den finanskrise, som den danske samfundsøkonomi endnu ikke er ude af"

- Lars Løcke, Nordjyske Stiftstidende

 Udgivelsesår: 2013 - ISBN: 9788779736016 - 227 sider - omslag af Mikkel Henssel

Læs mere om Christen Sørensen
Tilbage til forrige side
Læg i indkøbskurv

Til toptil forsidenTil forrige side