Forside
Skønlitteratur
Kultur og debat
Bøger på vej
Forfatterne
Presse
Om forlaget
Kontakt

 


Tiderne Skifter
Læderstræde 5, 1. sal
1201 København K

pr@tiderneskifter.dk

CVR-nummer: 58 20 01 15
P-nummer: 1021399368
Betalingen er autoriseret med FRIbetalings certificerede betalingsgateway
Kultur og debat

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [Æ] [Ø] [Å] [Alle]

David Grossman
Løvens honning
Pris: 225 kr.

En udgivelse i det store internationale myte-projekt, hvor ca. 40 forlag fra hele verden er gået sammen og har bedt en række fremtrædende forfattere at genfortælle en myte efter eget valg. På dansk er i serien blandt andet udkommet: Margaret Atwood: Penelopiaden, Karen Armstrong: Mytens historie og Viktor Pelevin: Skrækhjelmen.

Med sine kæmpekræfter plager og bekæmper Samson filistrene, men lokkes af den skønne Dalila til at røbe sin hemmelighed: at hans kræfter sidder i håret. Han klippes og blindes og lægges i lænker af filistrene. Men da håret er vokset ud igen, vælter han filistrenes tempel og tager mange af dem med i døden. Med andre ord en beretning mættet med drama og action. Men i David Grossmans genfortælling handler historien først og fremmest om en mand, hvis liv formede sig som én lang og uophørlig kamp for at indordne sig under den bestemmelse, der var blevet hans lod – og som det aldrig lykkedes ham hverken at indfri eller helt at fatte. Det er beretningen om et barn, der var fremmed for sin far og mor. Historien om en storslået kæmpe, der uophørligt længtes efter sine forældres kærlighed – og dermed efter kærligheden i det hel taget. En kærlighed han til syvende og sidst aldrig oplevede.

Pressen skrev:

"Bogens forfatter, den israelske intellektuelle David Grossman, demonstrerer en særdeles veludviklet indlevelses- og formuleringsevne, som han engagerer i sin udlægning af den gamle bibelske beretning om Samson. Resultatet er blevet en lille perle af en bog, der afslører skjulte dybder i mytens ellers fremmedartede univers... Løvens honning viser, at selv de gamle arkaiske myter kan fortælle os en del om os selv og vores nutidige situation, når bare de læses på den rette, æstetiske måde; de rummer med andre ord en kolossal livsvisdom, som det kræver digterisk talent at opdage og udfolde. Og et sådan talent besidder David Grossman til fulde." - Politiken

"Grossmans udlægning er en udfyldende medlæsning, en eksegese, af en for en overfladisk læsning usammenhængende gammeltestamentlig tekst. Det lykkes ham både at levendegøre fortiden og relatere til nutiden i en eksistentiel udlægning, der gør det muligt at føle Samson som et medmenneske." - Jyllands-Posten

"For undertegnede ser det ud, som om Grossmans hermeneutiske tilgang til Samson-myten har været meget givende, selvom man kan forestille sig andre udlægninger. Teksten i Dommerbogen er i sig selv nøgternt refererende ligesom sagaerne, men rummer af samme grund et underliggende eksistensfilosofisk og psykologisk potentiale, som der er stor - måske for stor - frihed til at udnytte. Det gør Grossman på en meget overbevisende måde, både fordi han er fortrolig med den rabbinske tradition og litteratur om emnet, og på grund af det desillusionerede skarpsyn, der også præger hans øvrige forfatterskab. Derved mere end opfylder han det krav, man bør stille til en tolkning i et projekt som det foreligger: at myten - skøn tidløs - integreres i fortolkerens tid, ikke blot som genfortælling, men som et billede på den, og som han kan spejle sig i." - Weekendavisen

"Grossmans tolkning har rødder i en jødisk fortolkningspraksis, der får det maksimale ud af teksterne, følger enhver betydning. Det er spændstig tekstfortolkning med et drive som en roman. En fortolkning der ikke bare skriver teksten ind i et eksistentielt, men i et aktuelt og politisk perspektiv ... Bogen er selvsagt skrevet før krigen i det sydlige Libanon, men det giver stof til eftertanke at læse om dette Samson-kompleks med krigen in mente ... Løvens honning kan varmt anbefales som en perspektivrig og perspektiverende tolkning af en bibelsk myte. Hvis de øvrige bøger i den ambitiøst anlagte myteserie rummer blot lidt af samme storladenhed, så er der meget godt i vente." - Kristeligt DagbladUdgivelsesår: 2006 - ISBN: 8779731430 - Oversat af Claus Bratt Østergaard - Sider: 144 - 1. udgave

Læs mere om David Grossman
Tilbage til forrige side
Læg i indkøbskurv

Til toptil forsidenTil forrige side